A diferenza entre a robótica e a domótica

 

Que lonxe quedan aqueles debuxos animados como Mazinger Z, Transformes ou películas como Eu Robot ou Terminator. No momento da súa emisión, era unha ciencia ficción pura e agora co paso dos anos xa están obsoletas e, con fartura, superadas

Por J. Carrera (www.osjema.com)

 

Cando escoitamos falar ou lemos sobre casas inteli- xentes, inconscientemente asociamos os termos, moi similares en canto a pronuncia, pero con significados totalmente diferentes. Estamos a referirnos á robótica e a domótica. Comezaremos diferenciando ditas expresións e cal é o seu uso.
Un robot podémolo definir como un elemento autómata composto por mecánica artificial e un sistema electromecánico creado a partir da investigación da ciencia e a tecnoloxía. A robótica é a rama da enxeñería mecánica electrónica e da ciencia que se ocupa do deseño da computación, a construción de robots e aparellos que rea- lizan operacións e traballos, xeralmente instalacións industriais en substitución da man de obra humana. Son máquinas programadas para simular o comportamento humano ou animal. Exemplos claros témolos en fábricas de automoción; estas foron das primeiras industrias en apostar pola robótica industrial. A día de hoxe segue sendo un dos sectores industriais con maior cantidade de robots de ensamblaxe esixindo unha serie de requisitos moi especí- ficos utilizando un tipo ou outro segundo o labor para realizar. Un robot pode ser de 6 eixos, utilizados para a montaxe de paneis de portas ou rodas en carrocerías de automoción, para pintura, para soldadura… Existen os robots colaborativos, estes son similares aos de 6 eixos e traballan simultaneamente como humanos, tamén son utilizados para a montaxe e ensamblaxe de paneis, para realizar pequenos trades e de atornilladores en diversos materiais, ou tamén serven de axuda ao operador humano no manexo de pezas no escaneo de pezas defectuosas.
Os robots chamados Scara, destacan por realizar tarefas rápidas e repetitivas de gran precisión. Os robots móbiles son aqueles que se encargan internamente das manipulacións de materiais como o transporte de pezas dunha zona a outra da fábrica utilizando diferentes tecnoloxías.
A soldadura robotizada é unha das aplicacións máis comúns no sector da automoción, reducindo o perigo para o humano e xerando un maior nivel de calidade e seguridade, así como os utilizados en pintura, que son capaces de completar de forma eficiente esa tarefa que esixe chegar a todas as partes da carrocería aplicando uniformemente a pintura. Tamén noutras industrias como granxas para muxido, almacenaxes de paquetería, cortacésped e un longo etc.
Outro tipo de robots son os chamados Dummies. Son robots cun parecido á anatomía humana, son bone- cos a escala natural provistos de sensores e unha tecnolo- xía tal, que cuxo deseño e ob- xectivo é recrear ante unha colisión o comportamento que xera devandito corpo. O primeiro creouse en 1949 para comprobar a seguridade dos asentos dos avións do exército. Nos anos 70, xeneralizouse o seu uso. Desde esa data foron evolucionando chegando a representar a todos os sectores da poboación como bonecos tanto masculino como feminino representando a mulleres, mulleres embarazadas, homes, nenos, animais etc.
Doutra banda está, como sinalamos anteriormente, a domótica. Que é? Pois ben, é a aplicación da tecnoloxía á automatización do fogar e edificios cuxo labor é controlar e xestionar diferentes sistemas e dispositivos de forma automatizada, co fin de achegar seguridade benes- tar e confort.
Estes sistemas poden incluír iluminación, calefacción, aire acondicionado, sistemas de seguridade, cámaras de vixilancia e outros dispositivos domésticos, en definitiva, unha tecnoloxía que nos permite xestionar unha vivenda de forma intelixente e automática.
Cando falamos de casas intelixentes referímonos a vivendas que, a través da domótica, comunícannos co noso fogar para conseguir un máximo confort obtendo unha serie de beneficios como un aforro enerxético xestionando no uso de enerxías renovables, programación da climatización e cadeira, persianas, etc… Outra vantaxe é poder controlar o aceso e apagado das lámpadas, a lavadora inteli- xente ou frigoríficos, todo iso controlado desde un dispositivo móbil.
Controlar as alarmas de seguridade é un punto forte en domótica que axuda a detectar lume, fume, fugas de gas, escapes de auga ou mesmo a entrada dun intruso dentro da vivenda -pódese ver o que está a ocorrer en tempo real-. Para a instalación domótica destes dispositivos que queremos poñer en funcionamento, é necesario un sistema domótico que se serve dunha rede Wi-fi para enviar e recibir información onde o usuario (propietario) conéctese.
A domótica está a implementarse no 60% dos fogares de nova construción.
O obxectivo principal é mellorar a calidade de vida creando fogares máis sostibles, aforrando recursos e usando as enerxías de forma responsable. É a integración da tecnoloxía no deseño intelixente nun recinto pechado. A vantaxe dun fogar intelixente destaca polo seu confort e a desvantaxe é polo gran investimento inicial.
Para concluír, a robótica é unha ciencia útil xa que os robots poden chegar a ser o futuro e poden contribuír á sociedade, mentres que a domótica, é unha función moi utilizada, accesible e cómoda de usar.