Adeus, cabina telefónica, adeus

A nova Lei Xeral de Telecomunicacións exclúe do servizo as cabinas telefónicas condenándoas á súa desaparición

Desde as orixes da vida a comunicación foi unha necesidade para a supervivencia das especies e desde os niveis máis básicos como a reprodución, a comunicación estivo presente tanto como un simple contacto físico dotado dun significado, ou un intercambio de sons ou palabras.
A través dos séculos, o ser humano conseguiu chegar a un sistema de comunicación que, trala descodificación, permitiulle unha serie de información do que ocorría, non só na súa contorna pró- xima, senón tamén no mundo. Este sistema composto pola palabra, sons e silencios foi avanzando e evolucionan- do ao mesmo tempo que o ser humano desenvolveu a industria e a tecnoloxía, principalmente con fins bélicos que despois se incorporaron á sociedade. As melloras na comunicación levaron á globalización actual.

O teléfono sempre foi evolucionando dende a súa invención no século XIX xunto cos avances tecnolóxicos

Desde que o home dei- xou de ser nómada e formou asentamientos permanentes, o intercambio de noticias converteuse en algo de primeira necesidade que se desenvolveu da man do comercio de calquera tipo. Este ir e vir de información fíxose mediante desprazamentos a pé (Chakis), a cabalo (O correo do Zar, Pony Spress), en dilixencia, etc.

O dominio do espazo e do tempo supuxo un gran avance na comunicación e, así mesmo, o gran avance no desenvolvemento humano. Este dominio ao que nos referimos chegou da man da invención do teléfono coa posibilidade de transmitir a voz a través do espazo. Este sistema tiña, como é lóxico nese momento, certas limi- tacións como a necesidade dunha infraestructura por cable ao ser unha comunicación entre dous indivi- duos. Antes desta invención a transmisión existente era o Código Morse coñecido por todos. O antes e o despois da comunicación está en marcha.

O teléfono inventouse a finais do século XIX, en 1854, polo italiano Antonio Meucci. A finalidade que tivo Meucci non foi outra que conectar a súa oficina co dormitorio, debido a que a súa esposa permanecía inmóbil no dormitorio da planta superior da vivenda por mor dunha grave enfermidade. Debido á falta de recursos económicos por parte de Meucci, non o pa- tentou. Pasados case vinte anos, houbo varios pretendentes achega do invento do teléfono. Alexander Grahan Bell foi quen patentou o invento do teléfono, patente disputada tamén por Elisha Gray e outros que á súa vez melloraron o invento respecto ao fabricado por Meucci.

As melloras na comunicación levaron á globalización actual

Unha vez patentado, Bell realizou unha transmisión en público, presentándoo na Exposición de Filadelfia onde se celebraba o Primeiro Centenario da Independencia dos EEUU. Así é a historia dos 145 anos que convivimos co teléfono, moi resumida, pero de interesante percorrido. A comunicación deu un xiro moi importante converténdose nun produto moi exitoso e ségueo sendo. Na actualidade, os teléfonos móbiles son como pequenas computadoras. No punto intermedio están os teléfonos fixos e as cabinas de teléfono. Estes aparellos de uso público funcionaban a través de moedas. O primeiro locutorio público ins-talouse en Madrid en 1890 na Carrera de San Jerónimo.

As cabinas instaláronse por todas as cidades, era o teléfono ao que se accedía no momento de necesitalo, aínda que estaba de forma fixa nunha cabina, facía a función como hoxe en día un móbil. Neste 2022, quedarán as cidades orfas destes habitáculos que formaron parte do mobiliario urbano durante décadas, así como o listín telefónico, teñen os días contados.

Das que aínda existen, calcúlase que unhas 14.000 en toda España, pasan desapercibidas e abandoadas na súa totalidade, con cristal roto ou sen él, cables á vista e tamén a unha gran maioría fáltalle o propio teléfono. Telefónica é a propietaria e é a que se ocupará da súa retirada -en 2028 cumprirían o centenario-. Fai moito tempo que non se ve a alguén realizar unha chamada desde unha cabi- na. O 31 de decembro do ano pasado finalizou a ad- xudicación por dous anos, non renovándose, posto que ningunha compañía faríase cargo ao non ser rendibles.

A cabina forma parte da cultura, pois deu pé á película protagonizada por José Luís López Vázquez en 1972, instalando unha réplica desa cabina como monumento, moi preto de onde se rodou dita película.
Nos anos 80 do século pasado, saíu ao mercado o primeiro teléfono móbil; nos 90 xurdiron diversas marcas e melloras tecnolóxicas; uns anos máis tarde chegou ao mercado o primeiro apare- llo con cámara, aos poucos a tecnoloxía avanzaba a pasos axigantados aparecendo os dispositivos con pantalla a cor, agora parece normal, pero nese momento foi toda unha novidade.

O teléfono móbil comeza a utilizarse non só para rea- lizar chamadas, senón con mensaxes de texto, pantalla táctil e para navegar por internet. Agora son teléfonos intelixentes, unhas grandes computadoras nun aparello reducido en tamaño e espesor. Pasamos de teléfono fixo na vivenda, comercio, empresa, cabina, a levalo no peto a libre disposición para realizar chamadas desde calquera lugar e sen fíos. O que antes era un só aparello para un lugar determinado, agora é unha liña telefónica individual da cal estamos pegados as vinte e catro horas do día